شکر در اعماق فضای میان ستاره ای

به تازگی مقداری مولکول آلی شکر در ناحیه ای از کهکشان ما، جایی که امکان وجود سیاره های قابل سکنی در آن است کشف شده است. تیمی بین المللی از دانشمندان با استفاده از رادیو تلسکوپ IRAM در فرانسه در ناحیه ای از فضا که ستاره های پرجرم در حال شکل گیری هستند و در فاصله حدود 26000 سال نوری از زمین موفق به کشف یک مولکول آلی شکرشدند، که میتواند به طور مستقیم ما را به منشأ حیات هدایت کند .
دکتر سرنا ویتی Serena Viti یکی از مقاله نویسان در این زمینه می گوید:" کشف گلیکولالدهید glycolaldehyde، مولکول پایه شکر، دستاوردی مهم برای ماست چراکه این نخستین باری است که این مولکول نزدیک به یک ناحیه تشکیل ستاره وجایی که سیارات احتمالی دارای امکان بالقوه حیات هستند کشف شده است".
وجود Glycolaldehyde وواکنش های آن میتواند سبب شکل گیری ریبوزها( ribose) که یکی از ذرات اصلی و کلیدی سازنده نوکلئیک اسید ها است شوند و به نظر میرسد این مولکول ،مولکول مرکزی و اصلی منشأ حیات است.
Glycolaldehyde قبلا در نواحی مرکزی کهکشان ما ،جایی که کاملا با بقیه نواحی کهکشان متفاوت است ،کشف شده بود، ولی کشف جدید که در ناحیه ای به نام ‘G31.41+0.31’ ودور از مرکز کهکشان صورت گرفته نشان دهنده آن است که تولید این ذره کلیدی حیات در تمام نواحی کهکشان صورت میگیرد. این خبر بسیار خوبی برای جستجوهای ما در یافتن حیات خارجی است، زیرا وجود گسترده این مولکول، شانس وجود مولکول های حیاتی دیگر، در کنار آن ودر ناحیه ای که سیارات زمین- مانندِ احتمالی وجود دارند، رابهبود می بخشد.
پروفسور Keith Mason مدیر اجرایی تیم STFC میگوید:"کشف این مولکول آلی شکر در یک ناحیه تشکیل ستاره در فضا بسیار هیجان انگیز است و اطلاعات سودمند و باورنکردنی ای را در جستجوی حیات های بیگانه در اختیار ما قرار خواهد داد. اینگونه تحقیقات و تحقیقات گسترده دیگری که توسط محققان اروپایی و طی پروژه ای اختر شناختی صورت میگیرد به طور مستمر دانش ما را در مورد جهان افزایش و اروپا را همچنان پیشگام درعلم اختر شناسی نگاه خواهد داشت."

ترجمه:
فاطمه اثنی عشری
مسئول بخش خبر انجمن ستاره شناسی اراک
منبع:
www.universetoday.com
به نقل از:
www.arakastronomy.ir