چگونه يك مادربورد خوب و متناسب با نيازهايمان انتخاب و خريد نمائيم ؟

انتخاب مادربورد ، يکی از تصميمات مهم در زمان تهيه و يا ارتقاء يک کامپيوتر است. انتخاب فوق، علاوه بر تاثير مستقيم بر عملکرد فعلی سيستم، بيانگر انعطاف سيستم در زمان ارتقاء نيز می باشد. قابليت های فعلی يک کامپيوتر و پتانسيل های ارتقاء آن در آينده، جملگی به نوع مادربورد انتخابی بستگی خواهد داشت. امروزه بر روی مادربوردها، پورت های پیشرفته ای نظیر( Fireware (IEEE 1394 و یا USB 2.0 و حتی کارت های (تراشه) صدای شش کاناله و کنترل های RAID وجود داشته که می توان از آنان در زمان ارتقاء سیستم و بدون نياز به نصب امکانات جانبی ديگر، استفاده هاي لازم را بعمل آورد.

ادامه دارد...