گزارشاتي از زلزلة احتمالي تهران و كاربرد كامپوزيتها در مقاوم سازي بناهاي عمومي

استفاده از كامپوزيت­ها يكي از راهكارهاي مناسب تقويت سازه­ها، در يك كشور زلزله‌خيز است. تحليل زير مبتني بر سه گزارش است كه دو گزارش نخست، در خصوص زلزلة تهران بزرگ و گزارش سوم اقتباس از فصلنامه كامپوزيت، ارگان مؤسسه كامپوزيت ايران است:

گزارش 1) مطالعات ريزپهنه­بندي لرزه­اي تهران بزرگ

ماخذ:ماه‌نامه "پيام نظام مهندسي"، اسفند 80
طي بررسي­هايي كه مركز مطالعات زلزله و زيست محيطي تهران بزرگ، وابسته به شهرداري تهران، با همكاري آژانس همكاري­هاي بين­المللي ژاپن (جايكا)، روي پروژه "ريزپهنه­بندي لرزه­اي تهران بزرگ" انجام دادند، رابطه بين آسيب­هاي وارده به ساختمان­ها و ميزان تلفات انساني براي زلزله­هاي جهاني گردآوري شده است. نتايج مطالعات جاري نشان مي­دهد كه در صورت فعال شدن گسل ري، بزرگترين آسيب ناشي از زلزله در تاريخ بشر در تهران روي خواهد داد.

در اين مطالعه، تعداد قابل انتظار كشته­شدگان باتوجه به پيش­فرض‌هاي گوناگون زلزله برآورد گرديده است (توجه كنيد كه ارقام ارائه شده بر پاية آمار جمعيت در سال 1375 بوده و منظور از افراد كشته شده، تنها آن دسته از افرادي هستند كه فقط در اثر ريزش ساختمان­ها و نه به دلايل ديگر، جان خود را از دست خواهند داد). برآورد آسيب‌هاي وارده به ساختمانهاي مسكوني و تلفات انساني به شرح زير است:

ميزان درصد ساختمان­هاي آسيب­ديده در جدول، بيانگر ميانگين آسيب­ديدگي كل مناطق است و اين ميزان در برخي مناطق كه به خط زلزله نزديك هستند، بسيار بيشتر است. به‌عنوان مثال، چنانچه گسل ري فعال شود، تعداد ساختمان­هاي آسيب­ديده در مناطق 11, 12, 16 و 20 در حدود 80 درصد پيش­بيني مي­شود و چنانچه گسل شمال تهران فعال شود، درصد ساختمان­هاي آسيب­ديده در مناطق 1 تا 5 حدود 50 درصد برآورد مي­گردد.
بر اساس مطالعات فوق موارد زير از طرف مركز مطالعات زلزله و زيست محيطي تهران بزرگ توصيه­ گرديده است:

1) "پروژه­هاي اضطراري مانند تقويت ساختمان­هاي مدارس، بيمارستان­ها و تاسيسات عمومي مورد نياز بايد به منظور به مرحله اجرا درآوردن فوري آنها توصيه شود."

2) "مسايل مربوط به شريان­هاي حياتي آب، گاز، برق و ارتباطات راه دور بايد بررسي شود تا طرح بهينه شده­اي براي مقاومت در برابر زلزله­هاي شديد به دست آيد."

ادامه دارد...