yek nafar az man porCd ke"hich vaght ejraye yek
hokumate kamel va motlagh az nazare ghavanin va mogharrarat va edalat
va sayere masaele hokumati va ejtamaee emkan pazir nist va agar fardi az
bargozidegane khodavand ke agah be edalate kamel hastand bekhahad
hokumat konad,nabayad dar sadade ejraye kamele edalat bashad chon
hokumat paidar nakhahad mand(baraye mardom ghabele paziresh nist
hatta emamezaman ham nemitavanad )" ? man natavanestam dalil biaram
age mishe dalile vazeh mobtani bar inke
asayesh 1:15 am: chenin hokumati ro emame zaman ejra mikonad VA
GHABELE PAZIRESHE OMUME MARDOM HAST biavarid.