سعادت واقعی
سعادت واقعیسعادت واقعیسعادت واقعیسعادت واقعیسعادت واقعی
نویسنده : عبد الله البلوي
ای بنده خدا .. همانا سعادت واقعی لحظه ای است که در مقابل پروردگارت ایستاده .. کتاب او را بخوانی .. در آیات او تدبر نمایی ، از ترس او به گریه بیافتی .. بر اثر پشیمانی اشک از چشمانت سرازیر شوند و در این عملت فقط رضایت خداوند مد نظرت باشد .. با تفکر و تأمل در مقابل این فرموده ی خداوند عز و جل قرار بگیری که می فرماید : { تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون } پهلوهایشان از بسترها بدور می شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان می پردازند و ) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می خوانند ، و از چیزهایی که بدیشان داده ایم می بخشند .
ودر لحظات تفکر در ملکوت خداوند زندگی کنی هنگامی که این فرموده ی خداوند را تکرار می نمایی :{ الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار} کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلویشان افتاده یاد می کنند و در باره آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند و می گویند : پروردگارا!! این ( دستگاه شگفت کائنات ) را بیهوده و عبث نیافریده ای ؛ تو منزه و پاکی پس ما را از عذاب آتش محفوظ بدار .
سعادت و خوشبختی واقعی : هنگامی است که سرخود را در برابر خداوند خم نموده و برای او به رکوع وسجده می افتی .. و در نعمتهای او ما بین گفتن سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى از حالتی به حالتی دیگر منقلب می شوی .. عجب چه سعادت و لحظاتی ایمانی و شکوهمند .. در آن حالت سجده درخواستت را از خدای پاک و بلند مرتبه می نمایی و به او تقرب می جویی و در مقابلش خود را ذلیل نشان می دهی و با دعا و نیایش در مقابل او تضرع و زاری می کنی .. ودر سجده ات فرموده ی نبی و حبیبت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم را به یاد میاوری و می گویی : يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك" ای تغییر دهنده ی قلبها و چشمها قلبم را بر دینت ثابت بگردان .
ودرطلبت از خداوند ، اصرار ورزیده و در همین جایگاهت بسیار از او طلب نمایی و از او بخواهی که تو را بر این نعمت بزرگ ثابت قدم بگرداند ؛ نعمتی که عبارت است از هدایت ، صحت و نعمت قرار گرفتن در مقابل او ، و در هنگام فارغ شدن از اداء این عبادت در تاریکی شب و وحشت مکان و انس با خداوند عز و جل سعادت حقیقی را می یابی ؛ و لذت ایمان را لمس می نمایی و سپس عظمت وبزرگی کسی که در مقابل او ایستاده ای را درک می کنی ، قسم به خدا این همان ثمره و نتیجه ای است که به خاطر آن آفریده شده ایم و در پناه روشنایی آن در آینده از ما سؤال می شود و مورد محاسبه قرار خواهیم گرفت ، اگر دوست داری این فرموده ی خداوند را بخوان که می فرماید : { وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين } من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده ام ، من از آنان نه در خواست هیچگونه رزق و روزی می کنم ، و نه می خواهم که مرا خوراک دهند .سعادت واقعی
تنها خدا روزی رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس .
و به فرمایش پیامبرت حضرت محمَّد صلى الله عليه وسلم گوش دهید : انس رضي الله عنه گفت : از رسول خدا ( صلى الله عليه وسلم ) شنیدم که می فرمود : ( قال الله تعالى : يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا بن لآدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ، ثم استغفرتني ، غفرت لك ، يا بن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ، لأتيتك بقرابها مغفرة)رواه الترمذي وقال حديث حسن.
خداوند متعال فرموده است : ای بنی آدم به رغم گناهانی که مرتک شده ای مادامیکه مرا فراخوانی و به غفرانم امیدوار باشی ، گناهانت را می آمرزم و به آنها اهمیت نمی دهم . ای بنی آدم اگر حجم گناهانت به ابر آسمان هم برسد ، مادامیکه پشیمان شوی و از من طلب بخشش نمایی ، تو را می بخشم ؛ ای بنی آدم ! اگر پر از زمین هم گناه بکنی اما پس از آن مرا در حالتی ملاقات نمایی که هیچ شریکی برایم قرار نداده باشی ، من نیز با مغفرتی پر از زمین به سراغت خواهم آمد .
کدام یک از ما چنین بنده ای است ؟ خداوندا من و برادرانم را از کسانی حساب کن که هرگاه نصیحت کرده می شوند ، نصیحت را می پذیرند و هرگاه یاد آوری می شوند به یاد می آورند و هرگاه سخنی گفتند به آن عمل می نمایند .. خداوندا من و برادرانم را مایه خیر مسلمانان قرار ده .. خداوندا از ما بپذیر .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
برگرداننده: خالد ایوبی نیا
منبع: مدرسه علوم ديني صلاح الدين ايوبي ارومية