جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: مناظره (خدا قابل دیدن نیست)

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۷
  نوشته
  6
  مورد تشکر
  6 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  مناظره (خدا قابل دیدن نیست)
  باسلام مناظره سارا خانوم وبابابزرگ در چت روم تاریخ 9/10/87 یکشنبه .
  موضوع : خدا قابل دیدن با چشم و حس ظاهری نیست:
  ..................
  bababozorg 1:51 pm: سارا خانوم سلام برشما
  ساراخانوم 1:51 pm: سلام معظرت بابت ديرکرد
  sara.m 1:52 pm:
  سلام
  bababozorg 1:52 pm:
  حال شما خوبهبزرگوار؟
  ساراخانوم 1:52 pm: الحمدالله شکر خداسلامتيم شما چطور؟
  sara.m 1:52 pm:
  خب اگه اجازه بديدمناظره رو شروع کنيم
  bababozorg 1:53 pm:
  سارا خانم بزرگوار وبقيه دوستان من درخدمتتون هستم
  sara.m 1:53 pm:
  ساعت مناظره امروز يکساعتمي باشد
  ساراخانوم 1:53 pm: ولي بگذاريد اولشبگم اين نه جنجاله و نه بگو مگو
  ساراخانوم 1:54 pm: يهگپ دينيه که هم برا من خوبه هم برا شما
  ساراخانوم 1:54 pm: ضمن اينکه منم ميتونمجواب بگيرم
  bababozorg->sara.m 1:54 pm:
  بفرما عزيزم
  ساراخانوم 1:54 pm: باشه
  ساراخانوم 1:55 pm: خوبعرض کنم دوست عزيز چرا ما سعي داريم چيزيرو که ثابت شده هست برامو رو دوباره ثابت کنيم
  bababozorg 1:55 pm:
  چه چيز را سارا خانوم؟
  ساراخانوم 1:55 pm: منظورم اينه من و شما و همه اديان و افراد وانسانها ديگه بر وجود خداييايمان دارند
  ساراخانوم 1:56 pm: همه يعني ميدونن کهخدا هست
  bababozorg 1:56 pm:
  خوب؟
  ساراخانوم 1:56 pm: ولي يکي به شکلگاو ميبينه يکي بت يکي خورشيد و هزاران چيز ديگه و در اين بين همه در اثبات حرف خودهستند
  ساراخانوم 1:56 pm: درسته
  bababozorg 1:57 pm:
  خوب؟
  ساراخانوم 1:57 pm: پس دراين شکي نيست که خدا هست پس ما بايد دنبالچيز درست يعني حقيقت واقعي که خدا کيستبگرديم نه اينکه خدا هست يا نه و بخوايم ثابت کنيم
  ساراخانوم 1:57 pm: ميخوام نظرتون رو در اين موردبدونم
  bababozorg 1:58 pm:
  ممنونم از شماسارا خانوم
  bababozorg 1:58 pm:
  ببين بزرگوار
  bababozorg 1:58 pm:
  اولا راستش همه افراد بشر خدا رو قبولندارند
  bababozorg 1:58 pm:
  ثانيا درسته شكينيست كه خدا هست
  bababozorg 1:59 pm:
  ولي ايندر عالم ثبوت هست
  bababozorg 1:59 pm:
  يعنياگه مردم همه هم خدارا نپذيرند وقبول نكنند باز هم خدا هست ووجوددارد
  bababozorg 1:59 pm:
  اما در عالم اثباتيعني درعالم دليل
  bababozorg 2:00 pm:
  بايدثابت شود كه به چه دليل خدايي هست
  bababozorg 2:00 pm:
  پس ما از آنجا كه عقل داريم وقوه تفكراول بايد وجود خدا را ثابتكنيم
  bababozorg 2:00 pm:
  بعد چگونگي و ويژگيخدا را و اوصاف آن را هرچند از نظر عقل صفات خدا عين ذاتشه توجه فرمودين؟
  ساراخانوم 2:01 pm: خوب
  bababozorg 2:01 pm:
  ولي به هر حالخدا وجود داره چه ما قبولش داشته باشيم چه نداشته باشيم
  ساراخانوم 2:02 pm: ببين دوست من برگشتيم به قضيهدور
  bababozorg 2:02 pm:
  ميتونيد دور راتعريف كنيد؟
  ساراخانوم 2:02 pm: خوب دقيقااره خدا هست چه ما بخوايم چه نخوايم ولي چرا يه عدهدايما سعي در اثبات خدادارند
  bababozorg 2:02 pm:
  عرض كردم كه خودتهم عبارت ش را نوشتيدقت كن بعبارت خودت
  bababozorg 2:03 pm:
  در عالم ثبوت خدا هست
  ساراخانوم 2:03 pm: من منظورم اون دور که تو معارف هست نميگم اون قضيش شبيه به اينه نه مثلاين
  bababozorg 2:03 pm:
  ولي درعالم اثباتبايد دليل بياريم بر بودنش
  ساراخانوم 2:03 pm: نه جواب من اين نبود چيزي که من ميخوام
  bababozorg 2:03 pm:
  حالا متوجه شدين اين هم دورنيست
  bababozorg 2:04 pm:
  ببينعزيزم
  ساراخانوم 2:04 pm: چون اين مناظظرهقراره تاپيک بشه و من ميخوام بعضي چيز ها شفاف بشه
  ساراخانوم 2:04 pm: و نبايد شکي در افراد ايجاد کنه بذاريد اينطوري بگم
  bababozorg 2:04 pm:
  مردم خداراثابت نميكنند كه اگرنتونستند ثابت كنند خدايي وجود نداشته باشه
  ساراخانوم 2:04 pm: پسچيو ثابت ميکنن؟
  bababozorg 2:05 pm:
  بلكه مردم دليلي بر بودن خداميارن
  bababozorg 2:05 pm:
  دليل بر بودنوچگونگي خدااين راثابت ميكنند توجهفرمودين؟
  ساراخانوم 2:06 pm: خوب حالا منميگم خدايي وجود نداره
  ساراخانوم 2:06 pm: مبنا رو بر دليل ميذارم
  bababozorg 2:06 pm:
  به چه دليل؟
  ساراخانوم 2:06 pm: من ميگمخدايي وجود نداره
  ساراخانوم 2:06 pm: چرا؟
  bababozorg 2:06 pm:
  چرا؟
  ساراخانوم 2:06 pm: چون نه مي بينمشنه صداشو ميشنوم
  bababozorg 2:07 pm:
  بابا نشد ديگه يعني هرچه ديديني و شنيديني نبود وجود نداره؟
  ساراخانوم 2:07 pm: اره من با يکي صحبت ميکردمميگفت:
  bababozorg 2:07 pm:
  حالا من يه سوالدارم؟ اجازهبده شما عقلداري؟ روح دربدنتهست؟
  ساراخانوم 2:08 pm: چطور ما ميتونيمچيزي رو که نه کسي ددتش و نه کسي صداشو شنيده و ميپرستند
  ساراخانوم 2:08 pm: به حرفش ايمان داشته باشند
  bababozorg 2:08 pm:
  قوه تفكرداري؟
  ساراخانوم 2:08 pm: شما جوابتون به اينچيه
  bababozorg 2:08 pm:
  به سوال من برايپاسخت توجه بفرما
  ساراخانوم 2:08 pm: بله خوبهمه هست
  bababozorg 2:08 pm:
  شما عقل داريوروح؟
  ساراخانوم 2:08 pm: من اينو قبولدارم
  bababozorg 2:09 pm:
  شما عقل داريوروح؟
  ساراخانوم 2:09 pm: عرض کردم قبول دارمکه عقل دارم و تفکر
  bababozorg 2:10 pm:
  حالا بفرماعقلتون وروحتون را ميتونيد ببينيد؟
  ساراخانوم 2:10 pm: بله
  ساراخانوم 2:10 pm: ميتونمببينم
  bababozorg 2:10 pm:
  شما روح راميبينيد؟
  bababozorg 2:10 pm:
  روحوعقل چه شكليه؟
  ساراخانوم 2:10 pm: بله انسانقادر به ديدن ارواح ميباشد شما نميدونستيد؟
  bababozorg 2:11 pm:
  سارا خانوم ؟
  ساراخانوم 2:11 pm: آهان مادو بعد جسم داريم و باطن يعني هاله
  bababozorg 2:11 pm:
  ميدونيد چه چيزهايي با چشم قابل ديدن هستند؟
  ساراخانوم 2:11 pm: روح هر انساني شبيه ذات اوست و ذات هر انسانيشبيه کردار او
  ساراخانوم 2:12 pm: و کردار اونمايانگر خيلي چيزا از جمله ظاهر اوست
  bababozorg 2:12 pm:
  اين تشبيه بود نه تعريف
  bababozorg 2:12 pm:
  سوالم را پاسخ نداديد؟ روح وعقل چه شكليه؟
  ساراخانوم 2:12 pm: از اينجاست که روانشناسان از ظاهر و رفتارانسانها پي به باطن و درونشون ميبرن
  bababozorg 2:13 pm:
  ببين
  ساراخانوم 2:13 pm: همهچيزي که در جهان هست با چشم قابل رويتند
  bababozorg 2:13 pm:
  شما از رفتار انسان پي به عاقل بودنش ميبريدرسته
  ساراخانوم 2:13 pm: اين نظريه علميهانس يوهان کوپرنيکه
  bababozorg 2:13 pm:
  نهبا ديدن
  bababozorg 2:13 pm:
  اين حرف خودتبود
  ساراخانوم 2:13 pm: چرا ديدن هم وجودداره
  bababozorg 2:14 pm:
  از آثار پي به موثرميبري
  bababozorg 2:14 pm:
  اشتباه ميكنيببين
  ساراخانوم 2:14 pm: شما تا حالا از رويتارواح بزرگان شنيدي؟
  bababozorg 2:14 pm:
  توجه كن بزرگوار
  bababozorg 2:14 pm:
  اونقضيه جداست بله اشتباه نكن
  ساراخانوم 2:14 pm: شيخ طوسي وخواجه نصير رو شنيدي که روح ابن سينا رو احظار کرده و تبادل علمميکردند
  bababozorg 2:15 pm:
  پاسخم را عقليبده كه چه چيزي قابل ديدن و شنيدن با اين بدن جسماني است؟
  bababozorg 2:15 pm:
  اون تمثل بود عزيزم
  ساراخانوم 2:15 pm: نه ديگه قرار نشد جداکنيم
  bababozorg 2:15 pm:
  عالم مثال بحث جدايياست قاطي نكن
  ساراخانوم 2:15 pm: عرض کردمهمه چيز در عالم وجود
  bababozorg 2:15 pm:
  سوالم را پاسخ بده
  ساراخانوم 2:16 pm: يهسوال دوست من ايا يه کرمخاکي ميتونه پرواز رو تصور کنه
  bababozorg 2:16 pm:
  چه چيزي قابل ديدن هست با چشمجسماني؟
  bababozorg 2:16 pm:
  جناب مدير ايشونبحث را عوض ميكنن
  ساراخانوم 2:16 pm: نه ديگهما حتي در مثال هم نمي تونيم خدا رو ببينيم
  bababozorg 2:17 pm:
  پاسخ عقلي منو نميده
  ساراخانوم 2:17 pm: من مثالي اووردم حتي از خودم که روح قابلرويته و ديده شده حتي خود من
  bababozorg 2:17 pm:
  هنوز اولي را تموم نكرده ميره رو سوال ديگه؟
  ساراخانوم 2:17 pm: اما شما فردي رو بياريد حتي از پيغمبران کهبگه خدا رو ديده
  bababozorg 2:18 pm:
  اصلاسوالم اينه چه چيزي قابل ديدن هست با چشم؟
  ساراخانوم 2:18 pm: شکلي قائل بشه
  ساراخانوم 2:18 pm: عرض کردم براي بار هزار که همه چيز در عالموجود قابل ديدن هست
  ساراخانوم 2:18 pm: ايننظريه يوهانس کوپر نيکه
  sara.m 2:18 pm:
  علمبه وجود يک چيزي صرفا از راه حس بينايي و شنوايي يا اساسا از طريق حواس پنج گانهحاصل نمي شه چون چيزهايي وجود داره که وجود اونها براي همه ما ثابته ولي نه ميتونيم ببينيمشون و نه مي تونيم صداشونو بشنويم مثلا همين احضار روحي که شما ميفرماييد علم به وجود روح اون بزرگواران يا ايجاد ارتباط با اونها از طريق ديگري هستوالا اگر ديدني و شنيدني بود بنده هم بايد به محض درخواست رويت روح اونها رو ميديدم يا ايجاد ارتباط مي کردم
  bababozorg 2:18 pm:
  اشتباه بزرگ ميكني
  bababozorg 2:18 pm:
  ببين عزيزم
  ساراخانوم 2:19 pm: همه چيز ياوجود داره که دليل بر ديدنه يا وجود نداره که دليل بر نديدنه
  sara.m 2:19 pm:
  معذرت مي خوام وسط بحثتون واردشم
  sara.m 2:19 pm:
  شدم
  bababozorg 2:19 pm:
  هر چيز جسماني كه ابعاد طول وعرض وعمق وزمانو..داشته باشه قابل ديدن هست
  bababozorg 2:19 pm:
  اشتباه ميكني
  ساراخانوم 2:19 pm: پسما وقتي خدا رو نمي بينيم و صداشو نميشنويم چطور ميتونيم پي به وجودشببريم
  bababozorg 2:19 pm:
  چرا مطلبم رانميخوني
  bababozorg 2:19 pm:
  اشتباهت را گفتمكه
  bababozorg 2:20 pm:
  همه دانشمندان ميگن
  ساراخانوم 2:20 pm: اهان سارا خانومتقريبا درستگفت
  bababozorg 2:20 pm:
  فقطامورجسماني قابل ديدن هستند
  ساراخانوم 2:20 pm: پي پي به قضيه برد
  ساراخانوم 2:20 pm: بابا بزرگ شما تا حالا سعي در کتابي جواب دادن بودي که باعث دور زدن به دورخودمون ميشد
  ساراخانوم 2:20 pm: حسديگر
  bababozorg 2:21 pm:
  چرا پاسخم را نميدي
  bababozorg 2:21 pm:
  ميگم همه دانشمندانميگن فقط اجسام قابل ديدن هستن
  bababozorg 2:21 pm:
  تنها شما مدعي ديدن امور غير جسماني هستين
  bababozorg 2:22 pm:
  حالا ببين آياعقلت را ميبيني؟
  bababozorg 2:22 pm:
  روح ازجنس ماده نيست
  bababozorg 2:22 pm:
  پس ديدنينيست
  ساراخانوم 2:22 pm: بابا بزرگ ايا صوتقابل ديدنه با چشم يا نه؟
  bababozorg 2:22 pm:
  اينو همه ميگن خيلي هم ساده هستش كه
  ساراخانوم 2:22 pm: شما صوت رو نمي بينيد؟
  bababozorg 2:22 pm:
  اول پاسخ منو بده بعد جوابمیدم
  bababozorg 2:23 pm:
  عقلت راميبيني؟
  ساراخانوم 2:23 pm: اگر من کاري بکنمکه شما صوت رو با چشمان خودتون ببينيد چي؟
  bababozorg 2:23 pm:
  ببين عزيزم اين روش منطقي بحث كردننيست
  bababozorg 2:23 pm:
  موضوعي را مطرحميكني
  ساراخانوم 2:23 pm: عقل چيزي فري روحهو مقوله اين دو فرق ميکنه
  ساراخانوم 2:23 pm: روح قابل ديدنه
  bababozorg 2:24 pm:
  وليوقتي پاسخ ميدم ميپري ميري چيز ديگري ميگي
  ساراخانوم 2:24 pm: ولي جسم عقل قابل ديدنه ولي
  sara.m 2:24 pm:
  ساراخانوم لطفا جواب سوالي که ازتون شده روبديد
  ساراخانوم 2:24 pm: کار عقل که همونتفکر هست در خود ذا انسانه نيازي به ديدن نيست
  bababozorg 2:24 pm:
  اينطوري غير علمي من بحثنميكنم
  ساراخانوم 2:24 pm: من که پاسخي نديدمدوست زيز
  bababozorg 2:24 pm:
  چون فقط جدلميشه
  ساراخانوم 2:24 pm: چراعصبانيميشي
  sara.m 2:24 pm:
  بابابزرگ درست ميگن
  bababozorg 2:25 pm:
  خوب ببين ساراخانوم
  bababozorg 2:25 pm:
  ميگمشما عقلت را ميبيني؟
  ساراخانوم 2:25 pm: شماداري يک ساعته قفل شدي بر ديدن روح و عقل که من بارها جواب دادم ولي شما مثل اينکهفعلا متحيري درسته از جواب من
  bababozorg 2:25 pm:
  كجا پاسخ ديدن عقل رادادي؟
  ساراخانوم 2:25 pm: گفتم بله ميبينمميبينم مي بينم با اينکه نيازي نيست
  bababozorg 2:27 pm: به ادعا كه نيستعزيزم
  bababozorg 2:26 pm:
  روح را هم گفتم همه عاقلان گفتن غير ماديه
  bababozorg 2:26 pm:
  و چيز غير مادي قابل ديدننيست
  ساراخانوم 2:26 pm: عقل جسمه و کارشتفکر که در ذات ذات ذات ادماست
  bababozorg 2:26 pm:
  خوب چگونه عقلت را ميبيني آيا مادي هست؟
  bababozorg 2:26 pm:
  اشتباه بزرگ دومت اينهعزيزم
  ساراخانوم 2:26 pm: و نيازي به ديدننداره نداره نيازي به ديدن نداره
  ساراخانوم 2:26 pm: اره
  ساراخانوم 2:26 pm: ماديه
  bababozorg 2:26 pm:
  عقل جسمنيست
  ساراخانوم 2:26 pm: عقل يه مادست
  bababozorg 2:27 pm:
  مغز هست كهجسمه
  ساراخانوم 2:27 pm: فکر يک بعد غيرماديه که اونم در ذات ادماست ولي با حس تفکر ميشه ديد
  bababozorg 2:27 pm:
  اين حرفت را بيخدا هم نگفته تاحالا
  ساراخانوم 2:27 pm: شکلي قائل نميشيمچرا؟
  bababozorg 2:27 pm:
  مغز جسماست
  ساراخانوم 2:27 pm: چون دليل بر نبودننيست
  bababozorg 2:27 pm:
  اگه عقل جسمه بگوچه شكليه؟
  bababozorg 2:28 pm:
  اها حالا صبركن يه لحظه
  ساراخانوم 2:28 pm: خوب مغذ و عقلچه فرقي دارن ؟
  bababozorg 2:28 pm:
  مگرنگفتيم جسم اونيه كه شكل داشته باشه؟
  bababozorg 2:28 pm:
  يعني فرق مغز با عقل را نميداني؟
  ساراخانوم 2:28 pm: در افراد متفاوت متفاوته
  bababozorg 2:28 pm:
  خوب ببين
  bababozorg 2:28 pm:
  مغز آلت عقل هست
  bababozorg 2:28 pm:
  ابزار عقل هست
  bababozorg 2:29 pm:
  ميتوني اصلا عقل را تعريف كني؟
  ساراخانوم 2:29 pm: به سه قسمت اصلي تقسيمميشه
  ساراخانوم 2:29 pm: که هر سه قسمت دارايبيشمار حالت هست
  bababozorg 2:29 pm:
  عقل رااول تعريف كن؟
  ساراخانوم 2:29 pm: شما ميخواي ديدن عقل و روحرو به ديدن خدا ربط بدي
  ساراخانوم 2:29 pm: درسته؟
  bababozorg 2:29 pm:
  خانم عقل را تعريف كنتا بدونيم ديدنيه يا نه؟
  bababozorg 2:30 pm:
  اگه نميتوني تا من تعريفكنم
  ساراخانوم 2:30 pm: خدا ماوراء عقل وروحه
  ساراخانوم 2:30 pm: عقل و روحچيزيه که در خود ما وجود داره ولي خدا نه
  bababozorg 2:30 pm:
  اي بابا اين چه بحثكردنه چرا ميترسي عزيزم
  ساراخانوم 2:30 pm: عقل و روح مادي نيستند هاله اي هستند که درعالم معنا با چشم بصيرت قابل رويتند ولي
  bababozorg 2:30 pm:
  عقل را تعريف كن اگهبلدي
  ساراخانوم 2:31 pm: ولي در عالم وجود باچشم مسلح قابل روئيتند
  bababozorg 2:31 pm:
  خوب خدا رو شكر كه اعتراف كردي عقل وروح مادي وجسمانينيستند
  ساراخانوم 2:31 pm: اين تعريفم براشما
  bababozorg 2:31 pm:
  وبدان هر چه جسمانينباشه قابل رويت نيست اين امر عقليه
  bababozorg 2:32 pm:
  ولي اين تعريف عقل نيست خواهرم
  bababozorg 2:32 pm:
  اشتباه سومت
  ساراخانوم 2:32 pm: عقل درکدرستياست که توسط مغذ انجام ميشه
  bababozorg 2:32 pm:
  حالا ببين من تعريف فلسفي وعقلي ميكنم
  ساراخانوم 2:32 pm: دستاوردش تفکر هست
  bababozorg 2:32 pm:
  پس بين عقل ومغز فرق شددرسته؟
  bababozorg 2:32 pm:
  با همين تعريفخودت بين عقل ومغز فرق شد درسته؟
  ساراخانوم 2:32 pm: اين تفکر شکل دهنده خودعقله ولي اين حالات و اشکال از ميلياردها ابعاد مغذخارج نيستند
  bababozorg 2:33 pm:
  پس بين عقلومغز فرق داره درسته؟
  bababozorg 2:33 pm:
  خودت گفتي
  ساراخانوم 2:34 pm: با چراميخواي هي تحميل کني که درسته چرا ميخواي بين عقل ومغذ فرقي بذاري در حالي که ذاتاينا يکيه
  bababozorg 2:34 pm:
  عقل درك است كه توسط مغز انجامميشه
  bababozorg 2:34 pm:
  پس مغز ابزار عقلاست درسته؟
  ساراخانوم 2:34 pm: عقل درون مايهيه مغذه
  bababozorg 2:35 pm:
  چرا به حرف خودتهم ترس داري اعتراف كني عزيزم
  ساراخانوم 2:35 pm: نه خير
  bababozorg 2:35 pm:
  مطلب راپيچيده ميكني؟ خودت بالاگفتي
  ساراخانوم 2:35 pm: نه نهدرسته
  ساراخانوم 2:35 pm: اين درسته
  bababozorg 2:35 pm:
  عقل درك است توسط مغز
  bababozorg 2:35 pm:
  قبولداري؟
  ساراخانوم 2:35 pm: مغذ ابزار عقلهدرسته
  ساراخانوم 2:35 pm: اره
  bababozorg 2:35 pm:
  پس مغز واسطه دركوعقل است
  bababozorg 2:36 pm:
  خوب پس معلومشد اوني كه اول گفتم درسته
  bababozorg 2:36 pm:
  عقل خود مغز نيست
  bababozorg 2:36 pm:
  شمااول گفتي عقل با مغز چه فرق داره
  bababozorg 2:36 pm:
  ولي الان روشن شد فرق دارن
  bababozorg 2:36 pm:
  حالا ببين
  bababozorg 2:36 pm:
  مغز چون جسم هست قابل ديدنهست
  ساراخانوم 2:36 pm: چون عالم کهکشانها دربين خدا و ما وجود دارن پس اينجا رابطه بين ما قطع ميشه درسته؟
  bababozorg 2:37 pm:
  ولي عقل نتيجه هست وحاصل كاركرد مغز
  bababozorg 2:37 pm:
  لذا قابل ديدننيست
  bababozorg 2:37 pm:
  اجازه بدهخانم
  ساراخانوم 2:37 pm: بابا بزرگ بسه بيخيال ديگه بحث ما از وجود خدا اينقده پيچيد که اومد اينجا
  bababozorg 2:37 pm:
  پس روشن شد كه ما چيزهايي هم داريم كه قابلديدن نيستند با حواس 5 گانه
  bababozorg 2:37 pm:
  ميخوام الان نتيجه بگيريماجازه بفرما
  ساراخانوم 2:38 pm: منگفتم چرا ما دايماسعي در اثبات خدا داريم شما اين قضيه رو کشيدي به عالم ديگه کهدليل بياري و بحثمون پيچيد
  bababozorg 2:38 pm:
  بنا براين خدا هم از اون دسته وجود هست كه با جشم قابل ديدننيست
  bababozorg 2:38 pm:
  همين
  ساراخانوم 2:38 pm: ولي دليل چيزيبرتر و بيشتر از ايناست
  bababozorg 2:38 pm:
  نتيجه بحث را ديدي پس نگو خدا ديدنيه

 2. تشکرها 2


 3. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  113
  مورد تشکر
  62 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  2
  ساراخانوم 2:38 pm: شما تا حالا تونستي ببيني يکي که مرده و زندهبشه
  bababozorg 2:38 pm:
  حالا اگه سوال ديگهداري بفرما
  ساراخانوم 2:39 pm: خدا حسشدني هست
  21857 2:40 pm:
  ببخشيد دخالت ميكنم ديدن خدا با نديدنش مثل كسيميمونه كه از يه محيط خيلي سرد وارد يه اتاق گرم ميشه شما نه سرما رو ميبيني نهگرمارو فقط اونا رو حس ميكني ، نمي توني هم منكرشون بشي .خدا رو با چشم سر نميشهديد مثل خيلي چيزاي ديگه
  ساراخانوم 2:40 pm: مناينو خودم باور دارم و جواب اين سوال رو حتي از خود خدا شنيدم و کامل هم شنيدم
  bababozorg 2:40 pm:
  كهچي؟ چيشنيدي؟
  bababozorg 2:41 pm:
  خدا حسشدني است اما با حس باطني نه حس ظاهري
  ساراخانوم 2:41 pm: ولي از شما ممنونم که وقت با ارزشتون رو در اختيار منگذاشتيد
  bababozorg 2:41 pm:
  چي شد ؟ پسكجا مشكل داريد ساراخانوم؟
  bababozorg 2:43 pm:
  پس ببين در عالم دونوع وجود داريم
  bababozorg 2:43 pm:
  وجودجسماني مادي
  bababozorg 2:43 pm:
  و وجود غيرمادي ومتافيزيكي
  bababozorg 2:43 pm:
  اين را همه دانشمندان عاقل ميگن
  bababozorg 2:44 pm:
  و وجودات غير مادي قابل ديدننيستند
  bababozorg 2:44 pm:
  بلكه از طريقاثرشون ميشه پي به وجود اونها برد
  ساراخانوم 2:44 pm: بابا بزرگ قرار نشد بي احترامي کنيم درسته؟
  bababozorg 2:44 pm:
  مثل روح
  bababozorg 2:44 pm:
  و مثلعقل
  bababozorg 2:44 pm:
  ومثلخدا
  bababozorg 2:44 pm:
  پس خدا وجود دارهولي با چشم نميشه ديدش
  bababozorg 2:45 pm:
  من به شما احترام ميزارم بزرگوار
  bababozorg 2:45 pm:
  دربحث علمي فقط بايد تابع عقل بود
  bababozorg 2:45 pm:
  بازم اگه سوال يا ابهام داريد درخدمتتونهستم
  bababozorg 2:45 pm:
  خدمت
  ساراخانوم 2:45 pm: در بحث علمي نه فلسفيدرسته
  sara.m->bababozorg 2:45 pm:
  کل حرف مناينه: علم به وجود يک چيز صرفا از طريق حواس ما يا ابزار مادي حاصل نمي شه درست مثلتفکري که همه ما الان در حال انجام اون هستيم و همه داريم وجدانش مي کنيم ولي هيچابزار مادي اي براي نشون دادن اون به ديگران نداريم غير از اين که ديگران آثار تفکرما رو بر نوشته هامون و صحبتهامون مي بينن اما تفکر رو نمي بينن ، و چون نمي بينننمي تونن بگن ما الان در حال تفکر نيستيم اما يقين دارن که تفکر مي کنيم پس علم بهتفکر ما از راهي غير مادي براي ديگران حاصل شده
  ساراخانوم 2:45 pm: در ضمن ما هم تابع عقليم
  bababozorg 2:46 pm:
  خانوم بزرگوار
  bababozorg 2:46 pm:
  ميدوني فلسفه چيه؟
  ساراخانوم 2:46 pm: شايد شما نتوني متافيزيک رو ببيني ولي ميشهديد
  ساراخانوم 2:46 pm: و قابل رويته
  ساراخانوم 2:46 pm: باز برگشتي رو حرفخودت
  bababozorg 2:46 pm:
  با ادعا كه حرفدرست نميشه بايد دليل عقلي وفلسفي داشته باشيم
  ساراخانوم 2:47 pm: من ميگم صوت چيزي ماوراءاطبيعه هست ولي ديدهميشه
  ساراخانوم 2:47 pm: ميخواي من نشونتونم ميدم
  ساراخانوم 2:47 pm: بابا من دارم دليل ميارم شما ميگي قبولنداري
  bababozorg 2:47 pm:
  بفرما نشون بده
  ساراخانوم 2:47 pm: شما تهران تشريف داريدرسته؟
  ساراخانوم 2:48 pm: در اين دنيانميشه
  bababozorg 2:48 pm:
  نه
  ساراخانوم 2:48 pm: اينجا دنياي مجازي و هوشمصنوعيه ديگه نه؟
  ساراخانوم 2:48 pm: پسهيچ
  ساراخانوم 2:48 pm: منتظر باش به زودي ازتلوزيون پخش خواهد شد
  sara.m 2:48 pm:
  شمامتافيزيک رو نمي تونيد ببينيد سارا خانوم اما به وجود اون مي تونيد از طرق ديگه ايپي ببريد
  bababozorg 2:48 pm:
  خوب من تهراننيستم بگم هستم ؟
  bababozorg 2:48 pm:
  چرازور ميگين بزرگوار
  bababozorg 2:49 pm:
  يا من بدروغ بگمهستم؟
  bababozorg 2:49 pm:
  شما حرف منطقيتونرا بزن
  ساراخانوم 2:49 pm: من چيزي نگفتمگفتم اگه تهرانيد من ميتونم جايي معرفي کنم يا ادرس بدم بيايد و از نزديک مشاهدهکنيد بلکه باوري بشه بر نظام باورهاتون
  bababozorg 2:49 pm:
  ميدونيد هوش مصنوعي چيه؟
  bababozorg 2:50 pm:
  تعريف كن هوش مصنوعي را
  bababozorg 2:50 pm:
  برام دليل عقلي بگو
  bababozorg 2:50 pm:
  خانم كامپيوتر خوندي؟
  bababozorg 2:50 pm:
  هوش مصنوعي را در نسل ششم در كامپيوترميدوني چيه؟
  bababozorg 2:51 pm:
  تعريف بفرمااگه ميدوني؟
  ساراخانوم 2:51 pm: سارا خانوم مدير محترم ايا با سيستمي که درست ميشه نميتونيدببينيد؟
  sara.m 2:51 pm:
  ؟
  bababozorg 2:51 pm:
  پاسخمنو بديد
  ساراخانوم 2:51 pm: روح و متافيزيکرو؟
  bababozorg 2:52 pm:
  هوش مصنوعي دركامپيوتر نسل ششم چيست؟
  ساراخانوم 2:52 pm: مقوله خدا جداست ها اينو سيستمي نمي کنيم ما بحثمون درجهان وجود و طبيعيهست
  bababozorg 2:52 pm: خوب مثل اينكه مشكل هست براتون تعريفكنين
  sara.m 2:52 pm:
  جواب شما رو سارا خانومبا همون مثال تفکر دادم
  ساراخانوم 2:52 pm: هوش مصنوعي يعني شما و من و همه که اينجا هستيم
  bababozorg 2:53 pm:
  نشد ديگهعزيزم
  bababozorg 2:53 pm:
  پس تعريف هوش مصنوعيرا نميدانيد
  bababozorg 2:53 pm:
  اين تعريفرا از كجا گرفتيد؟
  rezaei1981_m 2:53 pm:
  ساراخانوم اين قلب خودتونه؟
  ساراخانوم 2:54 pm: بابابزرگ براي بار دوم و سوم هوش مصنوعي يعني من شما و همه که اينجا هستند و ميبينند وحرف ميزنند
  bababozorg 2:54 pm:
  هوش مصنوعييك پروسسر هست سارا خانوم گرامي
  ساراخانوم 2:54 pm: در ضمن گوشزد کنم بهتون بار آخري باشه کهتوهين ميکنين
  bababozorg 2:54 pm:
  تعريف پروسسر را ميدنيدچيه؟
  ساراخانوم 2:54 pm: بندهاز نسل هشتمصحبت ميکنم تو ايران خيلي عقب موندين
  bababozorg 2:54 pm:
  من كه دارم علمي ازتون ميپرسم بزرگوار
  bababozorg 2:55 pm:
  چرا عصباني ميشین؟
  ساراخانوم 2:55 pm: نه کتابي مثل شما حفظ کنم نميدونم
  bababozorg 2:55 pm:
  اون تعريف شمانادرست است از نظر علمي
  bababozorg 2:55 pm:
  باشه ما حرفمون بيان واقعيت بود عزيزم
  ساراخانوم 2:55 pm: از انجايي که تحقيقات کردم و پروژمه ازز اونجاميدونم
  bababozorg 2:55 pm:
  شما محترمهستيد
  sara.m 2:56 pm:
  اينجا کسي توهين نکرسارا خانوم
  bababozorg 2:56 pm:
  هوش مصنوعييك پروسسر هست كه ساخته بشر هست
  bababozorg 2:56 pm:
  نه خود بشر
  bababozorg 2:56 pm:
  ياهوش بشر
  ساراخانوم 2:56 pm: افرين که اينوميدونيد ولي
  ساراخانوم 2:56 pm: اين هوشمصنوعي چطور ميتونه شما رو گيج و گمراه کنه
  bababozorg 2:56 pm:
  به هرحال اگه سوال ديگه براي بيان حقيقتوواقعيت خواستيد درخدمتيم بزرگوار
  ساراخانوم 2:57 pm: باشه ممنون
  ساراخانوم 2:57 pm: بنده ديرم شده
  ساراخانوم 2:57 pm: بايدبرم
  sara.m 2:57 pm:
  همگي خستهنباشيد
  bababozorg 2:57 pm:
  خدا خيرتون بده
  bababozorg 2:57 pm:
  از حضور دوستان عزيزم واز مدير محترممناظره و شماممنونم
  ساراخانوم 2:57 pm: خدا شما رو همخيرتون بده بابابزرگ عزيز که خسته شدين بابت من 4. تشکر


 5. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  113
  مورد تشکر
  62 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  خلاصه :
  خلاصه:
  تناقضات صریح در نوشته های سارا خانوم!!!
  1- یه جا گفته عقل مادیه :
  ساراخانوم 2:26 pm: ماديه
  ساراخانوم 2:26 pm: عقل يه مادست
  درجای دیگه گفته عقل غیر مادیه:
  ساراخانوم 2:30 pm: عقل و روح مادي نيستند هاله اي هستند که درعالم معنا با چشم بصيرت قابل رويتند ولي

  2- یجا نوشته مغز (نه مغذ) وعقل فرقی با هم ندارند.
  ساراخانوم 2:28 pm: خوب مغذ و عقلچه فرقي دارن ؟
  ساراخانوم 2:34 pm: با چراميخواي هي تحميل کني که درسته چرا ميخواي بين عقل ومغذ فرقي بذاري در حالي که ذاتاينا يکيه
  یجا نوشته عقل دست آورد مغز هست (نه خود مغز)
  ساراخانوم 2:32 pm: عقل درکدرستياست که توسط مغذ انجام ميشه
  ساراخانوم 2:32 pm: دستاوردش تفکر هست

  3- یجا همون حرف بابابزرگ را اعتراف نمود که :
  bababozorg 2:34 pm:
  پس مغز ابزار عقلاست درسته؟
  ساراخانوم 2:35 pm: مغذ ابزار عقلهدرسته
  ساراخانوم 2:35 pm: اره
  4- تعریف عقل را حتی نکرد.
  bababozorg 2:29 pm: ميتوني اصلا عقل را تعريف كني؟
  5- فلسفه را هم نتونست تعریف کنه .
  bababozorg 2:46 pm: ميدوني فلسفه چيه؟
  6- بر خلاف نظر همه دانشمندان عاقل؛ سارا خانوم ادعا کرد ماوراء الطبیعی قابل دیدنه !
  ساراخانوم 2:47 pm: من ميگم صوت چيزي ماوراءاطبيعه هست ولي ديدهميشه
  7- هوش مصنوعی را هو نتونست تعریف کنه.
  bababozorg 2:49 pm: ميدونيد هوش مصنوعي چيه؟
  ساراخانوم 2:54 pm: بابابزرگ براي بار دوم و سوم هوش مصنوعي يعني من شما و همه که اينجا هستند و ميبينند وحرف ميزنند.
  8- درآخر بحث بجای رسیدن به نتیجه مدعی شد که دیرش شده باید بره .:
  ساراخانوم 2:57 pm: بنده ديرم شده
  ساراخانوم 2:57 pm: بايدبرم
  ولی من حضور داشتم که بعد از این تا بیش شاز یک ساعت دیگه هم تو چت بود وبا دوستان دیگر داشت بحث میکرد!!!!!! 6. تشکر


 7. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  113
  مورد تشکر
  62 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  امید است ساراخانوم زین پس با مطالعه و دقت به مناظره تشریف بیاورد............

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود