جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: پرسش وپاسخ دوستان و بابابزرگ

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  113
  مورد تشکر
  62 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  پرسش وپاسخ دوستان و بابابزرگ
  جلسه پرسش وپاسخ دوستان و بابابزرگ 12/10/87 درچت كانون .
  موضوع :
  1- چرا سید مقامش بالاتر از دیگران است؟
  2- چرا سيد بودن و سلسلهسيادت فقط از جانب پدر امتداد مي يابد؟
  3-چرا امام حسین زن وبچه هاش را به کربلا آورد؟
  4- درمقابل توهین به اعتقاداتمون چه کنم؟

  bababozorg 6:37 pm: سلام بر دوستانعزيز
  hosseinjoon 6:38 pm:
  سلام برشما
  bababozorg 6:39 pm:
  ايام حزن انگيز محرم برشما تسليت
  sara.m 6:39 pm:
  سلام بر جناببابابزرگ
  sara.m 6:39 pm:
  بر شما همتسليت
  sara.m 6:41 pm: دوستان و بزرگواران
  sara.m 6:41 pm:
  اگر سوالي داريدبفرماييد
  sara.m 6:41 pm:
  البته در راستايقيام امام حسين و ساير مباحث اعتقادي
  sara.m 6:42 pm:
  جناب غروب تنهاشما سوالي داريد ؟

  سوال 1- - چرا سید مقامش بالاتر از دیگران است؟
  غروب تنها 6:44 pm: مي خواستم چراسيد .مقامش بيالاتره از ديگران
  6:44 pm
  در مناظرهوارد شديد!خوش آمديد آل ياسين
  bababozorg 6:45 pm:
  ببينيد بزرگوار
  6:45 pm
  در مناظره وارد شديد!خوش آمديد ofogh63
  bababozorg 6:45 pm:
  هيچ دليلي نداريم كه سيد مقامش بالاتر از ديگرانباشه
  bababozorg 6:46 pm:
  بلكه قرآن كه منبع اصليديني ماست مي فرمايد سوره حجرات آیه 13:
  bababozorg 6:47 pm:
  برترين شما نزد خدابپرهيز كارترين شماست
  bababozorg 6:49 pm:
  پس ببينيد ملاكبرتري از نظر قرآن فقط تقواست
  sara.m 6:49 pm:
  درسته
  bababozorg 6:49 pm:
  البته سيدها بدليل قرابت با پيامبر كه اسوهتقواست احترام دارن
  bababozorg 6:49 pm:
  وليملاكي نيست مثلا جعفركذاب فرزند مستقيم امام عسكري بود
  bababozorg 6:50 pm:
  سيد هم بود ولي ازفاسقين بود
  غروب تنها 6:46 pm: منم ساداتهستم
  bababozorg 6:50 pm:
  البته منم خانممسيده و سعي ميكنم خيلي بهش احترام كنم
  bababozorg 6:51 pm:
  چون سيد خوب ادم را بياد پيامبر وفاطمه زهراميندازه
  bababozorg 6:50 pm:
  متوجه شدينعزيزم
  bababozorg 6:51 pm:
  سوال ديگههست؟
  sara.m 6:51 pm:
  دوستان سوال ديگه ايدارن ؟
  ofogh63 6:51 pm:
  بابا بزرگ يهسوال
  bababozorg 6:51 pm:
  سلام بر افق گراميبفرما

  2- چرا سيد بودن و سلسلهسيادت فقط از جانب پدر امتداد مي يابد؟
  ofogh63 6:51 pm: چرا سيد بودن و سلسلهسيادت فقط از جانب پدر امتداد مي يابد؟
  bababozorg 6:52 pm:
  سارا خانم اجازه هست؟
  sara.m 6:52 pm:
  اختيار داريد اجازه ما هم دست شماست
  bababozorg 6:52 pm:
  سوال خوبي فرمودين عزيزم
  sara.m 6:52 pm:
  بله جالبه
  bababozorg 6:53 pm:
  درروايت داريم كه سيدي چه از طرف پدر و چهمادر هردو ارزش دارن وفرزندانشون سيدن
  bababozorg 6:53 pm:
  ولكن سيد از طرف پدر يه ويژگي داره مثلا خمسبه او تعلق ميگيره
  bababozorg 6:53 pm:
  زكاتبر او حرامه و...
  ofogh63 6:54 pm:
  اين دقيقا پاسخ بهسوال من نبود
  bababozorg 6:54 pm:
  ولي بر سيد ازطرف مادر خمس تعلق نميگيره زكات را هم ميتونه استفاده كنه
  bababozorg 6:54 pm:
  بله عرض ميكنم
  ofogh63 6:54 pm:
  کسي را که از طرف جد مادري سيد باشد سيد نميدانيم واگر روحاني هم شود عمامه سفيد بر سر خواهد گذاشت
  bababozorg 6:54 pm:
  پس دقت بفرما ايني كه گفتي فقط از طرف پدراين درست نيست
  bababozorg 6:55 pm:
  عمامه كهملاك نيست عزيزم توجهبفرما دقيقا به منابع دينيمون
  ofogh63 6:55 pm:
  درسته ملاک نيست ولي در سيد شناختنش يکي از نشانه هاست
  bababozorg 6:55 pm:
  روايت در شرح لمعه همهست
  bababozorg 6:55 pm:
  كه سيادت از پدر ومادر هر دوست
  ofogh63 6:56 pm:
  ببينيد بابابزرگ
  bababozorg 6:56 pm:
  اين نشانه دينينيست بلكه نشانه دراجتماع هست
  bababozorg 6:56 pm:
  توجه فرمودين بزرگوار؟
  ofogh63 6:56 pm:
  شجرنامه هم که ساداتارائه مي دهند صرفا نام هاي پدران است نه نامهايمادران
  ofogh63 6:56 pm:
  من اين را ميگويم اين چرا اين گونهاست؟
  bababozorg 6:56 pm:
  تازه مگر همه مردمعمامه دارن ؟؟
  bababozorg 6:57 pm:
  خوباين سوال ديگريست توجه بفرما
  ofogh63 6:57 pm:
  من گفتم يکي از نشانه ها
  bababozorg 6:57 pm:
  الان ميگم
  bababozorg 6:57 pm:
  نشانه دينينيست عزيزم
  ofogh63 6:57 pm:
  در اجتماع کسيرا که از طرف مادر به سيادت مي رسد سيد نمي نامند
  bababozorg 6:57 pm:
  درروايت نداريم كه سيد بايد عمامه سياه داشتهباشه
  ofogh63 6:57 pm:
  دليل اين را مي خواهمبدانم
  ofogh63 6:57 pm:
  ولي کسي را که از طرفپدر مي رسد چرا
  bababozorg 6:57 pm:
  بر عكسامامان ما عمامه سبز داشتن نه سياه
  ofogh63 6:58 pm:
  بابا عمامه را بذار کنار
  bababozorg 6:58 pm:
  اشتباه شما اينه كه ملاك را فهم اجتماع ميدانيد بزرگوار
  ofogh63 6:58 pm:
  در عرف
  ofogh63 6:58 pm:
  در اجتماع
  bababozorg 6:58 pm:
  ملاك روايت است براي مامتوجه شدين؟ اينو؟
  ofogh63 6:58 pm:
  بسيار خوب
  bababozorg 6:59 pm: روايت را هم برات گفتم هر دو طرف سيدن
  ofogh63 6:59 pm:
  اگر کسي جد مادريش به ساداتبرسد
  bababozorg 6:59 pm:
  واما اون مطلبدوم اجازه بده ديگه
  ofogh63 6:59 pm:
  مي توان همانگونه که سيدهاي پدري را سيد مي ناميم او را هم سيد بناميم؟
  bababozorg 6:59 pm:
  بله عزيزم از نظر ديني اون هم سيدهست
  bababozorg 7:00 pm:
  حالا توجه بفرما همشما وهم غروب تنها
  bababozorg 7:00 pm:
  ببينيد
  ofogh63 7:00 pm:
  حالا اگر اين شخصکه چند نسل فقط از طرف مادر سيد بوده وارد حوزه علميه شود مي تواند عمامه سياه برسذ بگذارد؟
  bababozorg 7:00 pm:
  دليل اينكهسيد پدري خمس ميخوره وزكات براش حرامه
  bababozorg 7:00 pm:
  اجازه بد ه ديگه باز که خودت رفتی سراغ عمامه
  bababozorg 7:00 pm:
  دارم سوالتونو پاسخ ميدمبزرگوار
  bababozorg 7:01 pm:
  بله ميتونه كسيبهش كاري نداره اين كه مهمنيست
  bababozorg 7:01 pm:
  توجه كن به نوشتهام
  ofogh63 7:01 pm:
  به هر حال بايد پاسخيداشته باشد
  bababozorg 7:01 pm:
  از آنجا كهپدر اصل در ايجاد نطفه هست لذا فرزند به پدر ملحق ميشود شرعا واین اختصاص به سید بودن هم ندارد. شما اگه زنت را طلاق بدی بچه مال خودته.
  sara.m 7:02 pm:
  حالا چراانقدر روي عمامه پافشاري مي کنيد
  bababozorg 7:02 pm:
  درسته
  ofogh63 7:02 pm:
  اجازه بديد سارا
  sara.m 7:02 pm:
  احسنت جناب بابابزرگ
  bababozorg 7:02 pm:
  حالا متوجه شدينبزرگوار؟
  ofogh63 7:02 pm:
  نه درستنيست
  bababozorg 7:02 pm:
  خوب من بر اساسروايت گفتم
  ofogh63 7:03 pm:
  هم پدر و هممادر به يکسان در ايجاد نطفه سهم دارند
  bababozorg 7:03 pm:
  شما هم بايد دليل ديني بياريد بررد
  7:03 pm
  در مناظره وارد شديد!خوش آمديد hosseinjoon
  ofogh63 7:03 pm:
  اين اشتباه گذشتگانبود که فکر مي کردند پدر است که در ايجاد نطفه اصل است و زن ظرفي بيشنيست
  bababozorg 7:03 pm:
  در ضمن جناب افقاگه مناظره ميخوايد با سارا خانم هماهنگ بفرما
  bababozorg 7:03 pm:
  اينجا پاسخ به سوالات شرعياست
  sara.m 7:03 pm:
  جناب افق
  sara.m 7:03 pm:
  جناب بابابزرگ جواب اون سوالرو دادن
  bababozorg 7:03 pm:
  يعني روايتاشتباه ميكنه؟
  7:04 pm
  در مناظره وارد شديد!خوشآمديد ali111
  bababozorg 7:04 pm:
  امام صادق وامام باقراشتباه ميكنن؟؟ جناب افق؟
  sara.m 7:04 pm:
  مننمي فهمم کجاش رو متوجه نشديد ؟
  ofogh63 7:04 pm:
  اول اين که اين که پدر در ايجاد نطفه اصل است سخني است فاقد پايهعلمي
  bababozorg 7:04 pm:
  بدون دليل مطلبننويسيد بزرگوار
  bababozorg 7:04 pm:
  خوب بروبه امام صادق ايراد بگير
  sara.m 7:04 pm:
  فکر کنم شما مي خواهيد از بيخ و بن اسلام رو زير سوال ببريد؟
  ofogh63 7:04 pm:
  دوم اين که نگفتيد که سيدمادري مي تواند به فرض ورود به حوزه علميه عمامه سياه بر سر بگذارد يانه؟
  bababozorg 7:05 pm:
  ضمن اينكه از نظرعلمي كاملا درسته
  ofogh63 7:05 pm:
  ساراخواهش مي کنم به چيزي که به شما مربوط نيست دخالت نکن
  ofogh63 7:05 pm:
  بحث رو قاطي نکن
  bababozorg 7:05 pm:
  الان همه دانشمندان فيزيولوژي وجنين شناسيميگن
  ofogh63 7:05 pm:
  طرف من بابا بزرگاست
  bababozorg 7:05 pm:
  پدر اصل درايجادنطفه هستومادر زمينههست
  ofogh63 7:05 pm:
  کجا چنين چيزي را گفتهاند
  bababozorg 7:05 pm:
  جناب افق توجه بفرماسارا خانم مدير اينجان عزيزم
  ofogh63 7:06 pm:
  و اصلا اين سخن مشخصا و دقيقا يعني چه؟
  bababozorg 7:06 pm:
  خوب شما بفرما كجا بر اساس گفته شما گفتهاند؟
  bababozorg 7:06 pm:
  در جلسه بعد اگهخواستيد سندش را براتون ميارم
  ofogh63 7:06 pm:
  ساده ترين راه را مي گويم
  ofogh63 7:06 pm:
  همهدانش آموزان دبيرستاني در کتابهاي زيست شناسي خود اين را ميخوانند
  bababozorg 7:06 pm:
  دوستان ديگهسوال ندارن؟
  ali111 7:07 pm:
  ببخشيد بحث سرچيه؟ ما هم متوجه بشيم ....شرمنده از همهتون
  ofogh63 7:07 pm:
  در ضمن جهت اصلاع دقق تر مي توانيد به دم دستترين پزشکي که مي شناسيد مراجعه کنيد
  bababozorg 7:07 pm:
  اسم دقيق كتاب ومولفش را بگو
  bababozorg 7:07 pm:
  من خودم اينو خوندمبزرگوار
  ofogh63 7:07 pm:
  کتابهاي دبيرستانيرا همه مي شناسند
  bababozorg 7:08 pm:
  ديگهچه سندي بيارم بازم برات از چند كتاب علمي سند ميارم
  ofogh63 7:08 pm:
  اگر اشتباه نکنم کتاب سال سوم دبيرستان رشتهعلوم تجربي
  bababozorg 7:08 pm:
  دوست من مگرشما سند نخواستيد؟
  ofogh63 7:08 pm:
  بذار اينگونه بپرسم
  bababozorg 7:08 pm:
  اشتباهميكنيد بزرگوار سند را براتون ميارم چشم
  ofogh63 7:08 pm:
  اين که پدردر ايجاد نطفه اصل است يعني چه/؟
  ofogh63 7:08 pm:
  اين را براي من باز کن
  sara.m 7:08 pm:
  جناب افق
  sara.m 7:08 pm:
  اجازهبديد
  bababozorg 7:09 pm:
  خوب بزار جلسهبعد
  sara.m 7:09 pm:
  چرا انقدر سوالتون روعوض مي کنيد
  bababozorg 7:09 pm:
  پاسختون رااز نظر ديني وروايي وعلمي دادم
  sara.m 7:09 pm:
  سوال اولي جنابعالي اين نبود
  bababozorg 7:09 pm:
  جلسه بعد سندش را هم ميارم خوبه؟
  bababozorg 7:09 pm:
  سارا خانم درست ميفرماين
  sara.m 7:09 pm:
  اين نمي شه که همش خلط مبحثکنيد
  ofogh63 7:09 pm:
  سارا اگر با من مشکليداريد نبايد باعث شود جانب انصاف را رعايت نکني
  bababozorg 7:09 pm:
  شما از موضوع سوالت هم پرتشدي
  sara.m 7:10 pm:
  اتفاقا من اصلا با شمامشکلي ندارم
  ofogh63 7:10 pm:
  ولي هنوز پاسخندادي
  sara.m 7:10 pm:
  خودتون هم ميدونيد
  bababozorg 7:10 pm:
  اگه دوستان ديگهسوال دارن بفرمان
  sara.m 7:10 pm:
  جانب انصافرو هم مي گيرم
  ofogh63 7:10 pm:
  اگر سيديمادري وارد حوزه علميه شود عمامه سياه مي تواند بر سر بگذارد يانه؟
  sara.m 7:10 pm:
  دوستان اگر سوال ديگه ايداريد بفرماييد
  bababozorg 7:10 pm:
  جناب افقگرامي حقير علمم همينقدر بود
  ali111 7:10 pm:
  آره درسته نطفه مال مرده وزن کشتزاره هرچند زن هم نطفه داره ولي چون رحم زنپذيرش مي شه گفته مي شود که نطفه مرد اصله
  ofogh63 7:10 pm:
  اينها قصه است علي جان
  bababozorg 7:10 pm:
  من از امام معصوم حرف ميزنم و از نظر علمي همهمينطوره
  sara.m 7:10 pm: جناب افق مي تونم راي شما يه وقت مناظره بزارم که در باره موضوع پيشنهاديتون بابابابزرگ بحث کنيد
  bababozorg 7:11 pm:
  قرآنهم برات ميارم خوبه
  ofogh63 7:11 pm:
  من جوابسوالم را مي خوام بابا بزرگ
  bababozorg 7:11 pm:
  جنابافق قرآن را قبول داري؟
  sara.m 7:11 pm:
  جنابافق
  ofogh63 7:11 pm:
  مي تواند عمامه سياه برسر بگذارد يا نه
  bababozorg 7:11 pm:
  قرآن راقبول داريد؟
  sara.m 7:11 pm:
  داريد جلسه مارو از نظم خارج مي کنيد
  ofogh63 7:12 pm:
  جواب سوال منو بديدبابا بزرگ
  7:12 pm
  در مناظره وارد شديد!خوشآمديد غروب تنها
  bababozorg 7:12 pm:
  بفرما قرآنراقبول داريد جناب افق ميخوام آيه بيارم
  ofogh63 7:12 pm:
  سيدي با سيادت مادري مي تواند به فرض روحاني شدن عمامه سياه بر سر بگذارد يانه
  bababozorg 7:12 pm:
  قرآن را قبولداريد؟
  sara.m 7:12 pm:
  چرا جواب نمي ديد؟
  bababozorg 7:12 pm:
  اصلا چه ربطي بهروحاني داره
  ofogh63 7:12 pm:
  اول پاسخ اينسوال را بدهيد بعد
  bababozorg 7:12 pm:
  مگههمه مردم روحانين؟ شماقرآن را قبول داريد؟
  sara.m 7:12 pm:
  قرآن روقبول داريد ؟
  ofogh63 7:13 pm:
  پاسخ سوال منپيچيده نيست بزرگوار
  bababozorg 7:13 pm:
  برات آيه ميخوام بيارم
  sara.m 7:13 pm:
  جدا ؟
  ali111 7:13 pm:
  افق جان اين سؤاليهکه مي پرسي عمامه گذاري به رنگ سياه يا سفيد که حجت شرعي نميخواد
  sara.m 7:13 pm:
  مگه جواب اينکه قرآن روقبول داريد يا نه پيچيده است؟
  bababozorg 7:13 pm:
  جناب افق قرآن را قبول دارين براي پاسخ به سوالت؟
  ali111 7:13 pm:
  وسياه يا سفيد گذاشتنکه دليل سيد يا شيخ بودن نيست
  bababozorg 7:13 pm:
  درسته علي جان منم بهش گفتم
  bababozorg 7:14 pm:
  افق گرامي چرا مرا ء ميكني؟
  bababozorg 7:14 pm:
  قرآن را قبول داريد؟
  ofogh63 7:14 pm:
  مگر فقط شما مي توانيدبپرسيد
  bababozorg 7:14 pm:
  قرآن درپاسخسوالتان ميفرمايد
  bababozorg 7:14 pm:
  چرا ميترسي بگي قرآن را قبول داري يا خير؟
  sara.m 7:14 pm:
  ؟
  bababozorg 7:15 pm:
  من ميخوام از قرآن برات پاسخ بدم ديگه
  ofogh63 7:15 pm:
  ببينيد من رفتم به حوزه علميه جد مادري من هم ازسادات است
  bababozorg 7:15 pm:
  كه اصل درايجادنطفه پدر هست
  ofogh63 7:15 pm:
  آياهنگام عمامه گذاري مي توان عمامه سياه بگذارم يا نه؟
  bababozorg 7:15 pm:
  لاه میتونه عمامه سیاه هم بزاره.
  ababozorg 7:15 pm: معلومه بدنبال حقيقت نيستيگرامي
  bababozorg 7:15 pm:
  ميخواي محاجهومراء‌بكني
  bababozorg 7:15 pm:
  خوب قرآن راقبول داري؟
  ofogh63 7:16 pm:
  سوال من از روزهم روشن تره
  bababozorg 7:16 pm:
  دارم پاسخميدم ديگه
  ali111 7:16 pm:
  بله مي توانيالبته طبق نظر برخي از علماء از طرف مادر هم سيد به حساب ميآييد
  sara.m 7:16 pm:
  مگه شما جواب سوال روبلديد جناب افق
  ofogh63 7:16 pm:
  اول جوابسوال مرا بدهيد تا بعد به سخن شما برسيم
  bababozorg 7:16 pm:
  قرآن ميفرمايد نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انی شئتم
  sara.m 7:16 pm:
  اگه بلديد چرا مي آييد اينجا و وقت ديگربزرگواران رو مي گيريد ؟
  bababozorg 7:16 pm:
  اينم پاسخ شما اگه قرآن را قبول داريد
  ali111 7:17 pm:
  فأتو حرثکم اني شئتم
  bababozorg 7:17 pm:
  خواهش ميكنم ديگه وقت دوستان رانگيريد
  bababozorg 7:17 pm:
  آيه قرآن اوردمديگه . روایت هم برات آوردم دلیل علمی هم برات گفتم.
  bababozorg 7:17 pm:
  حديثامام صادق آوردم
  sara.m 7:17 pm:
  دقيقا جوابسوالتون رو با آيات قرآن دادن
  bababozorg 7:17 pm:
  از نظر علمي هم بهت گفتم همه ميگن اصل درايجاد نطفه از پدرهست
  bababozorg 7:18 pm:
  صلوات بر محمد وآلمحمد
  bababozorg 7:18 pm:
  دوستان سوال ديگهندارن
  ali111 7:18 pm: يک سوال داشتم اجازه هست
  bababozorg->sara.m 7:18 pm:
  بنظرم ديگه فايده نداره بحث با ايشونداره مراء ميكنه مراء هم كراهت داره
  sara.m 7:19 pm:
  ده دقيقه ديگرتا پايان جلسه امروز فرصت نداريم
  bababozorg 7:19 pm:
  بله علي جان بفرما عزيزم
  sara.m 7:19 pm:
  اگر سوالتون کوتاههبپرسيد اگر نه باشه راي فردا ساعت 3 همينجا

 2. #2
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  113
  مورد تشکر
  62 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  2
  سوال 3-چرا امام حسین زن وبچه هاش را به کربلا آورد؟
  ali111 7:19 pm:
  چرا امام حسين زن وبچه را به کربلا برد بردن آنهاچه فايده داشت؟
  bababozorg 7:20 pm:
  اهان روز قبل همين سوال را پاسخ دادم بزرگوار
  ali111 7:20 pm:
  من نبودم
  bababozorg 7:20 pm:
  ولي خلاصشوبه احترم شما علي آقا ميگم چشم
  bababozorg 7:20 pm:
  ببين عزيزم
  bababozorg 7:20 pm:
  وقتيامام حسين ميخواست از مدينه بيرون بياد
  bababozorg 7:20 pm:
  رفت سر قبر جدش
  bababozorg 7:21 pm:
  برا يخدا حافظي
  bababozorg 7:21 pm:
  خواب رفت در عالم رويا خواب ديد پيامبر بهشفرمود اخرج اليالعراق
  bababozorg 7:21 pm:
  به طفر عراقبرو
  bababozorg 7:21 pm:
  ان الله شاء انيراك قتيلا
  bababozorg 7:22 pm:
  خدا ميخوادكه تو شهيد بشي
  bababozorg 7:22 pm: (
  تا دينمزنده بماند
  bababozorg 7:22 pm:
  بعد از زن وبچه پرسيد حضرت فرمود اونا رو هم دنبالتببر ان الله شاء انيراهن سبايا
  bababozorg 7:23 pm:
  خدا ميخوادكه اينا بظاهر اسير شوند
  bababozorg 7:23 pm:
  و بعد از شهادتت پيام قيامت را براي مردم بازگو كنند
  bababozorg 7:23 pm:
  و بعد از ظهر عاشورا نيز چنينشد
  bababozorg 7:23 pm:
  و حضرت زينب عبيداللهويزيد و...را با سخنرانيهايش واقعا رسوا نمود
  bababozorg 7:24 pm:
  وتا جايي كه حتی يزيد هم گفت من دستور قتل حسين را ندادهبودم
  ali111 7:24 pm:
  بردن بچه ها واين همهآنها چه فايده داشت؟
  bababozorg 7:24 pm:
  ازتحت فشار رسوايي وبيداري كه حضرت زينب و امام سجاد ايجاد كردهبودن
  bababozorg 7:24 pm:
  اينها همه فايده ستديگه بزرگوار بعدش ميبينيم گروه توابين درستشد و حد اكثر بعد ازيك سال حكومت امويان سرنگون شد اين بزرگترين فايده بود
  ali111 7:25 pm:
  اگر فقط زينبوچند نفري بودن که به هدفشون مي رسيدن رسوندن پيام
  ali111 7:25 pm:
  نيار به اين همه بچه وزننبود
  bababozorg 7:26 pm:
  اون دستور پيغمبر بود عزيزم برات نوشتم كه
  ali111 7:26 pm:
  عرض کردم با بودن زينب هدف رساندن پيام محقق مي شد
  ali111 7:26 pm:
  فايده رفتن اين همه بچه چيبود
  bababozorg 7:26 pm:
  همش فايده بود از علي اصغر تا امام سجاد و...
  bababozorg 7:26 pm:
  تنها حضرت زينب نبود عزيزم همه پيام رسان بودن حديث پيامبر رو نخوندي براتنوشتم
  ali111 7:26 pm:
  اون که خواب بوده دستور علني نبوده
  bababozorg 7:26 pm:
  خوب جناب عليآقا
  bababozorg 7:27 pm:
  خواب امام معصومصادقه هست ميدونيد؟
  ali111 7:27 pm:
  وگيرمدستور بوده هر دستوري فايده اي داره هدفي داره
  bababozorg 7:27 pm:
  يعني با بيداري هيچ فرقي نداره توجهفرمودين
  ali111 7:27 pm:
  چرا بچه هاي شيرخواروگودکان
  bababozorg 7:27 pm:
  چرا توجه به پاسخ نميكنيبزرگوار
  ali111 7:27 pm:
  نه قانعنشدم
  bababozorg 7:28 pm:
  بزار يكي يكي بريمجلو
  bababozorg 7:28 pm:
  مگر نگفتي اون خواببوده؟
  ali111 7:29 pm:
  همه رو قبول دارم ولينمي فهمم چه سري در بردن گودک شرخوار وکودکان بده
  bababozorg 7:29 pm:
  خوب ميگم خواب امام معصوم با بيداريش فرقينداره
  bababozorg 7:29 pm:
  همينقدر بدوني كهدستور پيامبر بود كافيه عزيزم
  bababozorg 7:29 pm:
  هر چند همه فلسفشو ندوني
  ali111 7:29 pm:
  من دنبال سر ودليل وهدف اين بردن بچه هستم
  bababozorg 7:29 pm:
  ولي همه اينها زحمت كشيدن در قيام امامحسين براي اينكه امامحسين نشون بده براي زنده نمودن دين جدش
  bababozorg 7:30 pm:
  حاضر شد تمام هستي خود و زن و فرزندش را همفدا كنه
  ali111 7:30 pm:
  پس درنتيجه هنوز دليل بردن اين بچه ها معلوم نيست
  bababozorg 7:30 pm:
  چرا همين دليلهديگه
  ali111 7:30 pm:
  فقط دليلش خواب پيامبربوده
  bababozorg 7:30 pm:
  دليل كه شاخ ودمنداره بزرگوار
  ali111 7:31 pm:
  درسته؟
  bababozorg 7:31 pm:
  نه همونرسوايي يزيد اولا
  bababozorg 7:31 pm:
  وفدا كاري امام حسين براي دين جدش حتي با دادن و فدا نمودن بچه هاشثانيا
  bababozorg 7:31 pm:
  اميدوارم عنايتفرموده باشيد
  bababozorg 7:32 pm:
  خدا خيرتونبده بزرگوار
  ali111 7:32 pm:
  ببينيد رسوايييزيد با رفتن زينب وامام سجاد واقع مي شد
  bababozorg 7:32 pm:
  مگه شما علم غيب داري؟ از كجا چنين ادعا ميكني؟
  ali111 7:32 pm:
  ولي براي من هنوزمسئله است که چرا بچه شيرخواررو مي برن ويا گودکان بي نوا را
  bababozorg 7:32 pm: براي حفظدينش
  bababozorg 7:32 pm:
  شما بهتر ميدوني يا پيامبراسلام؟
  ali111 7:32 pm: خوبمعلومه پيامبر خدا
  bababozorg 7:33 pm: خوب پيامبرفرمود زنوبچه را هم همراهت ببر چون بايد سند رسوايي يزيد باشن
  sara.m 7:32 pm:
  ولي وقت تمومشده
  ali111 7:33 pm:
  ولي من دنبال برطرفکردن شبهه ذهنيم بودم
  ali111 7:33 pm:
  اگر اين کار من گناهه بفرماييد ديگه دنبالش نمي رم
  bababozorg 7:33 pm:
  نه بزرگوار
  bababozorg 7:33 pm:
  فقط به پاسخ كمي دقتبفرما
  bababozorg 7:34 pm:
  پس خود پيامبرفلسفه همراه بردن زن و بچه را فرمود
  bababozorg 7:34 pm:
  كه براي اينكه سند رسوايي يزيد باشن تا ابديتتاريخ
  bababozorg 7:34 pm:
  توجهفرمودين؟
  ali111 7:34 pm:
  پاسخ شما درست وليبه اون سوال من جواب داده نشده که چرا بچه ها وشيرخواره هارو بردن...همين يعنيجکمتش چيه؟
  bababozorg 7:35 pm:
  حكمتش راپيامبر فرمود عزيزم برای حفظ دینش حاضر بهش همه هستی خود وحتی کوچکترین فرزندش را قربانی کنه.
  ali111 7:35 pm:
  خوبببخشيد وقت ظاهرا تمومه
  bababozorg 7:35 pm:
  خواهش ميكنم خسته نباشيد
  ali111 7:35 pm:
  ممنون از پاسخ دهي شما
  bababozorg 7:35 pm:
  با تشكر از حضور شما عزيزان
  sara.m 7:36 pm:
  همگي خسته نباشيد با تشکراز شما جناب بابابزرگ جنابافق جنابعلي
  bababozorg 7:36 pm:
  وبا تشكر از زحماتسارا خانم بزرگوار و باتشكر از جناب افق و ساير دوستانعزيزم
  ali111 7:37 pm:
  انشاءالله اين روزاخبر پيروزي مردم فلسطين را بشنويد صلوات بفرستيد
  sara.m 7:37 pm:
  فردا راس ساعت 3 همينجا جناب بابابزرگ حضوردارند
  sara.m 7:37 pm:
  جهت پاسخ به سوالاتديني شما
  sara.m 7:37 pm:
  اللهم صل علي محمدو آل محمد

  سوال 4- درمقابل توهین به اعتقاداتمون چه کنم؟
  ab63 7:38 pm: من يه سوال دارم
  ab63 7:39 pm:
  اگه کسي درباره اعتقاداتت ادمشروع به بحث مغرضانه کرد بايد جوابشو داد يا سکوت کرد ؟نميدونم چکارکنم
  sara.m 7:39 pm:
  اگه سوال ديني داريد فرداساعت 3 مي تونيد تشريف ياريد اينجا و جوابتون رو بگيريد

  sara.m 7:40 pm:
  سکوت؟
  bababozorg 7:40 pm:
  جناب اب 63عزيز
  bababozorg 7:40 pm:
  بله بهترين را ه همونسكوت است كه سارا خانمفرمودن
  bababozorg 7:40 pm:
  چون اون نميخوادبه حقيقت وپاسخ برسه
  ab63 7:41 pm:
  اخه متاسفانهاطرافيان من اعتقاداتشون خيلي ضعيفه
  sara.m 7:41 pm:
  البته
  bababozorg 7:41 pm:
  خوب امر بهمعروف كنيد
  sara.m 7:41 pm:
  جناب بابابزرگ
  sara.m 7:41 pm:
  جسارت نشه خدممتون ودر محضرتون
  bababozorg 7:41 pm:
  يا بهكسانيكه وارد به بحثند ارجاع بدين
  ab63 7:41 pm:
  وقتي من يه تنه قراره جواب همه رو بدم نمي دونم چکار کنم
  bababozorg 7:41 pm:
  خواهش ميكنم
  sara.m 7:41 pm:
  ولي فکر کنم ايشون تا حدودي در مورد دين و خداتحقيق کنن تا کم نيارن
  bababozorg 7:41 pm:
  خوب فقط موظف به امر به معروفيد
  bababozorg 7:42 pm:
  بيش از اين وظيفه نداريد
  sara.m 7:42 pm:
  چيز سختي نيست
  bababozorg 7:42 pm:
  اما بايد با برخورد اسلامي باشه
  ab63 7:42 pm:
  من هدفم اين نيست که اونا رو مجاب کنمو هدفم اينه حقانيت عقايد خودمو ثابتکنم
  bababozorg 7:43 pm:
  و يا به كسي كه وارددربحث هست ارجاع بديد
  bababozorg 7:43 pm:
  لازمنيست كه حتما ثابت كنيد
  bababozorg 7:43 pm:
  ببين عزيزم
  bababozorg 7:43 pm:
  مهم اينه كه مابه وظيفه خدايي وقرآني عمل كنيم
  bababozorg 7:43 pm:
  چه اونا بپذيرن چه نپذيرن
  bababozorg 7:43 pm:
  نتيجهدست خداست و خودشون
  ab63 7:43 pm:
  منظورم اينهکه اينجور نشه که اونا منو دوره کنن و من ساکت باشم
  ab63 7:44 pm:
  تا حدودي هم ميترسم
  bababozorg 7:44 pm:
  خوب اگه بلدين پاسخ بدين گفتمكه
  bababozorg 7:44 pm:
  درغير اينصورت به اهلعلم ارجاع بدين
  bababozorg 7:44 pm:
  موفقباشيد
  ab63 7:44 pm:
  چون خيلي خود ساخته نيستموميترسم اعتقاداتم کمرنگ بشه
  ab63 7:45 pm:
  من تنهابين کساني که همه مقدساتو مسخره ميکنن
  ab63 7:45 pm:
  نمي دونم چکارکنم
  bababozorg 7:45 pm: قرآن ميفرمايد شمامسخره نكنين
  .....................


 3. تشکر


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود