جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: مناظره: چرا وقت گرفتاری سراغ ائمه می‌ریم؟

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت آذر ۱۳۸۷
  نوشته
  7
  مورد تشکر
  4 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  مناظره: چرا وقت گرفتاری سراغ ائمه می‌ریم؟
  موضوع : (چرا وقت گرفتاری بسراغ ائمه میریم؟)
  sara.m 4:09 am: سلام بر هستي
  رخسار عشق 4:09 am: سلام جناب هستي
  hastee 4:09 am: سلام بر همه
  hastee 4:09 am: سلام بر مدير بزرگوار مناظرهسارا خانم
  hastee 4:10 am: سلام بر رخسارخانم
  hastee 4:14 am: صلواتبفرصت مهم اينه که سلامي به شما اهدا کرده باشم
  hastee 4:14 am: ديدي گفتم خانمي ؟؟؟:grin:
  رخسار عشق 4:14 am: خودم نمي دونستم فهميدم
  hastee 4:14 am: خدا رو شکر
  رخسار عشق 4:14 am: ولي در اشتباهي
  hastee 4:15 am: ؟ چطور
  4:15 am در مناظره وارد شديد!خوش آمديد askari110
  hastee 4:15 am: خوب فقط با يه سوالديگه فهميدم واقعا از چه جنسي
  sara.m 4:16 am: به سلامت
  hastee 4:16 am: حالا ديگه صلوات بفرست خانم /آقا رخسار
  hastee 4:18 am: بزرگواريد صلوات بر محمد وآلمحمد
  sara.m 4:18 am: ممنون بر هستيگرامي
  رخسار عشق 4:18 am: هستي تو حي صلواتميفرستي معيش چيه
  hastee 4:18 am: ايام تاسوعا وعاشورا به همه تسليت باد
  رخسار عشق 4:18 am: فضولي نيست ولي برام جاي سوال است
  رخسار عشق 4:19 am: هستي بر شما هم تسليتباد
  رخسار عشق 4:20 am: چرا ما موقع گرفتاري به سوي ائمه اطهار مي رويم؟
  رخسار عشق 4:21 am: هر کي جوابش را مي دونهبنويسه
  رخسار عشق 4:21 am: بله
  hastee 4:21 am: خوب اين شما هستين که اشتباه ميکنين موقع گرفتاريسراغ ائمه ميرين
  hastee 4:21 am: ولي ما درغير گرفتاري هم سراغ ائمه ميريم
  رخسار عشق 4:22 am: نه من تا به حال از اين ... نکردم
  hastee 4:22 am: آخه گفتيد (ما) بهنوشته ات نگاه کن
  رخسار عشق 4:23 am: چون اکثريتاينطوري هستن
  hastee 4:23 am: خوب هر کي اينطوريهاشتباه ميکنه ولي گفتم مااينطوري نيستيم ان شاء الله
  hastee 4:23 am: ما هميشه به امامان معصوم نياز داريم
  رخسارعشق 4:24 am: به نظرت ما چرا بايد ما با آنها باشيم
  hastee 4:24 am: حالا درست گفتي عزيزم اين شد سوال خوب
  hastee 4:24 am: البته من نظر خودمو ميگما
  hastee 4:24 am: ببين عزيزم
  رخسار عشق 4:24 am: بگو
  hastee 4:25 am: چشم چشم
  hastee 4:25 am: زيرا امامان واسطه فيضالهي ان
  hastee 4:25 am: متوجهشدين؟
  رخسار عشق 4:27 am: ما خودمون نميتونيم مثل آنها باشيم
  hastee 4:27 am: چرا ميتونيد اگه ويژگيهاي اونا رو داشته باشين
  رخسار عشق 4:28 am: والله من هر چه سعي مي کنم نميتونم ببيناونا کي بودن
  hastee 4:29 am: me too ms rokhsar
  hastee 4:29 am: سارا جان شما هم يهچيزي بفرما
  hastee 4:29 am: خوب واسه همينه که ميگمامامان واسطه فيضن ديگه
  hastee 4:30 am: خوب متوجه شدينرخسارجون؟
  hastee 4:31 am: پس من وشماميتونيم به امام هم برسيم
  hastee 4:31 am: ولي مشکل همينه که نميشيم مثل اونا
  رخسار عشق 4:31 am: آخه چطوري
  hastee 4:31 am: مثلا اصلا گناهنکني ميتونيحالا؟
  رخسار عشق 4:31 am: گفتيگناه
  رخسار عشق 4:32 am: عاشق شدنگناه
  hastee 4:32 am: اره عزيزم اگه گناه نکنيمثل امام ميشي
  رخسار عشق 4:32 am: عاشق شدنگناهه
  hastee 4:32 am: نه
  رخسار عشق 4:33 am: پس تنها گناهم همينه
  hastee 4:33 am: عاشق کي هستي؟
  hastee 4:34 am: حالابگو عاشق کي؟ هستي؟
  رخسار عشق 4:34 am: من عاشقيه امام حسين و يک دخترم
  hastee 4:35 am: نه ديگهاين دروغه
  hastee 4:35 am: عشق فقط به يکي هستش
  hastee 4:35 am: ببين عزيزم
  hastee 4:35 am: وقتي قلبتعشق امام حسين و پيدا کرده
  رخسار عشق 4:35 am: به جون اون کسي که دوسش دارم است
  hastee 4:36 am: ديگه جايي واسه غير نميمونه
  hastee 4:36 am: خوب منطقی وعقلي نيست عزيزم
  رخسار عشق 4:36 am: آخه ميدوني چيه
  hastee 4:36 am: پس دو نفر رادوست داري
  hastee 4:36 am: نهعاشق
  رخسار عشق 4:36 am: من خودم همموندم کدوم انتخابکنم
  hastee 4:36 am: نه ديگه نشد
  hastee 4:36 am: عارفانميگن
  hastee 4:37 am: عشق حقيقي روبگير
  hastee 4:37 am: پس وقتي هنوز سر دوراهي هستي چجوري ميگي عاشقي
  hastee 4:37 am: عشقهايي کز پي رنگي بود.... عشق نبود عاقبت ننگي بود
  hastee 4:38 am: do you undrestand?
  رخسار عشق 4:38 am: مي دوني عشق به امام حسين يک طرف . عشق به اوندختر يک طرف
  hastee 4:38 am: اين دروغهعزيزم
  hastee 4:38 am: عشق فقط بايد به يکيباشه
  hastee 4:38 am: پس ديدي چرا نميتونيمثل امام معصوم باشي؟
  hastee 4:39 am: چوندروغ ميگيم بعضيمون
  رخسار عشق 4:39 am: ببين اگهعشق من به اون دختر دروغ بود از روي هوس ولش مي کردم ولي اينطورينيست
  رخسار عشق 4:40 am: ولي عشق به مولا هم يک چيزديگريه
  hastee 4:40 am: ~پس عاشق امام حسيننيستي
  رخسار عشق 4:40 am: چرا چه جورم
  hastee 4:40 am: ميتوني اصلا عشق را معني کني؟
  رخسار عشق 4:40 am: عشق يعني داشتن
  hastee 4:41 am: خوب رخسارجون؟
  رخسار عشق 4:41 am: گيج کننده بود مگه نه؟
  hastee 4:41 am: تو که هنوز معني عشقرا نميدوني چرا از عشق حرف ميزني؟
  hastee 4:42 am: دنگفتم؟؟؟
  رخسار عشق 4:42 am: تو معنيشرا بگو
  hastee 4:42 am: حالا شد يهچيزي گوش کنعزيزم
  hastee 4:42 am: عشق يعني خود را نديدنودر معشوق گم کردن
  hastee 4:43 am: شما نميتوني در دو نفرگم بشي
  hastee 4:43 am: حالا متوجه شدينعزيز؟
  رخسار عشق 4:43 am: خوبدرست
  hastee 4:43 am: ووقتي هم که عاشق معشوق شدياونم ميشه عاشقت
  hastee 4:43 am: نميشه دونفر عاشق يکي بشن
  hastee 4:44 am: حالا شديدختر يا پسر خوب
  رخسار عشق 4:44 am: ولي من اوندختر بگم بيشتر از دنيا دوسش دارم باز هم کم گفتم
  hastee 4:44 am: پس نگو عاشق امام حسينم
  hastee 4:44 am: بگو امام حسين را دوست دارم
  hastee 4:44 am: ولي عاشق يکي ديگرم
  رخسار عشق 4:45 am: هستي جان متوجهم اما نمي دونم چه کار کنم
  hastee 4:45 am: که البته اونم دروغه
  hastee 4:45 am: را ه حل دارم
  hastee 4:46 am: بگم؟
  رخسار عشق 4:46 am: آخه اين امام حسين چيزديگريه تا به حال به هيچ يک از خواسته هام بي جواب نمونده
  hastee 4:46 am: خرج داره ها بگم؟ يا نه؟
  رخسار عشق 4:46am: هستي بگو
  رخسارعشق 4:46 am: باشه قبول
  hastee 4:46 am: خرجداره ها
  hastee 4:46 am: چشمچشم
  hastee 4:47 am: بايد بسوزی تا عاشقشي
  hastee 4:47 am: تا حالا ثابت شد عاشقامام حسين نبودي
  رخسار عشق 4:47 am: نفهميدم
  رخسار عشق 4:47 am: نه
  hastee 4:47 am: فقط ميخواستي از امام حسين به اون يکيبرسي
  hastee 4:47 am: حالافهميدي؟رخسار عشق 4:47 am: اينطوريمنيست
  hastee 4:48 am: حالا يه بار صادقانه عاشقامام حسين شو
  رخسار عشق 4:48 am: آخهعاشق چگونه مي تونه دوباره عاشق بشه
  رخسار عشق 4:49 am: آره مثل اينکه ذکرات چاره ساز بود
  hastee 4:49 am: پس گوش کن رخسار
  hastee 4:49 am: شما کافيه فقط عاشق امام حسين بشي
  hastee 4:49 am: بعدش اون ميشه عاشقت
  hastee 4:49 am: اون موقع ميشه دستت
  hastee 4:49 am: ميشهگوشت
  hastee 4:49 am: ميشه عقلت
  hastee 4:49 am: ميشه همه چيزت
  hastee 4:50 am: اون موقع به اون رفيقت همميرسي
  hastee 4:50 am: خواهش ميکنم سارا
  hastee 4:50 am: حالا فهميديرخساري؟
  hastee 4:50 am: فقط راست راستيعاشق شو
  رخسار عشق 4:50 am: آره ولي اي ن هم نميشه
  hastee 4:50 am: Do you undrestand?
  رخسار عشق 4:50 am: چون اگه نبينمشدق مي کنم
  hastee 4:51 am: خوب ببينرخسارجان
  hastee 4:51 am: تو همين چند دقيقهکه سارا خانم نبود
  hastee 4:51 am: چنديناشتباه کردي
  رخسار عشق 4:51 am: خوببگو
  hastee 4:51 am: ادمي که اشتباه کنه کهنميتونه امام معصوم بشه
  hastee 4:51 am: بابادلت و يه دل کن
  hastee 4:52 am: عاشقي کار دل
  رخسار عشق 4:52 am: من نمي خوام که امامباشم
  رخسار عشق 4:52 am: اون معصومه
  hastee 4:52 am: بايد دلت را بدي به امامحسين
  رخسار عشق 4:52 am: دلمپيشش
  hastee 4:52 am: خوب اولين سوالت همين بودکه چجوري ميشه معصوم بشي
  hastee 4:52 am: پسرسيديم به حرفم درسته؟
  رخسار عشق 4:53 am: امروزنرفتم هيئت حالم خوش نيست
  hastee 4:53 am: پسبدان ايدک الله في الدارين جناب رخسار
  رخسار عشق 4:53 am: من عربيم ضعيفه
  hastee 4:53 am: کهامامان واسطه فيض خدا هستند بر ما
  رخسار عشق 4:54 am: خوب درست
  hastee 4:54 am: امامان واسطههستن که من و تو وهمه هستي از خدا بهره ببريم
  sara.m 4:54 am: هميشه از نگاه تو با تو عبور مي کنم ، از اين کهعاشق توام حس غرور مي کنم (يا حضرت عباس)
  hastee 4:54 am: خدا رو شکر
  hastee 4:54 am: ببخشيد خستت کردما
  رخسار عشق 4:54 am: اونسوال واسه مقدمه بود
  hastee 4:54 am: دمت گرم سارجون
  hastee 4:54 am: کاش زودتر ميگفتيخانمي
  رخسار عشق 4:55 am: سارا جون استفادهکرديم
  hastee 4:55 am: بقيه شو ميدم به سارا خانم
  hastee 4:55 am: بله سارا خانم از مديرايبسيار با ارزشن وپرکار
  رخسار عشق 4:55 am: من اقاهستم
  hastee 4:56 am: رخسار خانم /آقا
  رخسار عشق 4:56 am: مي بينم امروز چندين بار سرزدن
  sara.m 4:56 am: فقط يادتون باشه اين شعر روبراي عشقاي مجازي حروم نکنيد
  hastee 4:56 am: منم خوشحال شدم از مصاحبت باشما
  hastee 4:56 am: احسن سارا خانم بهشگفتم
  رخسار عشق 4:56 am: به خدااقام
  hastee 4:56 am: عشقهايي کز پي رنگي بود --- عشق نبود عاقيبت ننگي بود
  hastee 4:57 am: رخساري؟
  hastee 4:57 am: حالا معني فيض بودنامام حسين را فهميدي؟
  رخسار عشق 4:57 am: هستي دوباره کيميايي
  hastee 4:57 am: کارمداريد؟
  رخسار عشق 4:57 am: شايد
  hastee 4:58 am: هر وقت عاشق واقعي شديد
  hastee 4:58 am: خوبه؟
  رخسارعشق 4:58 am: راستيش هيچ کس مثل شما منو قانع نساخته بود ممنون
  hastee 4:58 am: سارا خانم جمله زيبايي گفتين
  hastee 4:58 am: خواهش ميکنم رخسار عزيزم
  hastee 4:59 am: منم از منطقي بودنت لذت بردم
  sara.m 4:59 am: خواهش
  hastee 4:59 am: حالا يه تقاضا دارم
  رخسار عشق 4:59 am: بله منم استفاده کردم
  hastee 4:59 am: رخسارعزيز
  رخسار عشق 4:59 am: خواهش ميکنمشرمنده
  رخسار عشق 4:59 am: امربفرما
  hastee 5:00 am: از خداي هستي بخواه ازهستي جز خودش چيزي نصيب هستي نکنه
  رخسار عشق 5:00 am: هستي جان
  رخسار عشق 5:00 am: واللهنفهميدم
  hastee 5:00 am: سارا خانم شما ترجمه کنبراش
  رخسار عشق 5:01 am: ميشه زير ديپلمبنويسين
  hastee 5:01 am: ساراجان؟
  sara.m 5:01 am: يعني
  sara.m 5:01 am: فقط خدا کافيه
  sara.m 5:02 am: براي جهانهستي
  hastee 5:02 am: وبراي من که هستيام
  رخسار عشق 5:01 am: فهميدم
  رخسار عشق 5:01 am: ممنون
  رخسار عشق 5:02 am: ولي مغزم داغ کرده
  hastee 5:02 am: ممنون ساراخانم
  رخسار عشق 5:02 am: خوب سارا جون خدا هدفاصليه . فرعي چي
  رخسار عشق 5:03 am: هستي نگفتي کيمياي
  رخسار عشق 5:03 am: فکر کنمروانشناسي
  hastee 5:03 am: گفتم که عزيزم هر وقتعاشق شدي بگو تا بيام
  رخسار عشق 5:04 am: اگه اينطوريهتسليم
  hastee 5:04 am: رخسار جان توعزاداري ياد ما هم باش
  رخسار عشق 5:04 am: هستيسعي مي کنم ولي قول نمي دم
  رخسار عشق 5:06 am: ساراجون منظورش ائمه اطهار بود
  sara.m 5:06 am: بالاخره
  sara.m 5:06 am: همه برمي گردن بهخدا
  رخسار عشق 5:07 am: هستي پام پيچ خورده وبايد خونه نشين باشم
  رخسار عشق 5:07 am: محتاجدعا
  رخسار عشق 5:07 am: البته از تهدل
  hastee 5:04 am: دعا میکنم پیچ پاتراست بشه وپیچ خودت نیز.. خدا یارت
  ویرایش توسط sara.m : ۱۳۸۷/۱۰/۱۷ در ساعت ۱۵:۳۱

 2. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت تير ۱۳۸۶
  نوشته
  1,183
  مورد تشکر
  1,666 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  تاپیک قفل شد
  مهدیا کعبه شد از تاب تو بی تاب بتاب

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود