مدیریت برچسب

وبلاگ: نماز اول وقت

مدیریت برچسب

برچسب ها

برداشتن تیک چک باکس کنار برچسب آنرا از این موضوع حذف میکند . برچسب های پررنگ (bold) متعلق به شما هستند .

شما می توانید 3 برچسب اضافه کنید در این موضوع .

شما میتوانید از برچسب های مختلف که با کاما جدا شده اند استفاده کنید (,). مثلا : عقل , علم , ثروت توجه: برچسب ها برای تمام کاربران قابل مشاهده می باشند.

^

ورود

ورود